Obec Švábovce

Objednávka

Office 2021 Professional

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/134

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: CD-Keys s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trstená 15

IČO dodávateľa: 53398548

Predmet objednávky: Office 2021 Professional

Cena objednávky: 135.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.12.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2022

Dokumenty