Obec Švábovce

Objednávka

Zastupovanie vo veci zrušenia podiel. spoluvlastn. na rok 2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/132

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: JUDr. Martin Tomas, advokát

Adresa dodávateľa: Francisciho 3288, Poprad

IČO dodávateľa: 43267408

Predmet objednávky: Zastupovanie vo veci zrušenia podiel. spoluvlastn. na rok 2021

Cena objednávky: 450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.12.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2022

Dokumenty