Obec Švábovce

Objednávka

Zimná údržba ciest

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/128

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: TatraKap s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 409/17, Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 36512737

Predmet objednávky: Zimná údržba ciest

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2022

Dokumenty