Obec Švábovce

Objednávka

Rohož s erbom obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/125

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Jozef Šmrhola - OLYMP

Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, 935 87 Santovka

IČO dodávateľa: 32581190

Predmet objednávky: Rohož s erbom obce

Cena objednávky: 282.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.11.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2022

Dokumenty