Obec Švábovce

Objednávka

Obecné noviny

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/124

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Inprost s.r.o.

Adresa dodávateľa: Smrečianská 29, Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet objednávky: Obecné noviny

Cena objednávky: 99.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.11.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2022

Dokumenty