Obec Švábovce

Objednávka

Oprava stien po poistnej udalosti v ObZS

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/121

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: ToSeLi s.r.o.

Adresa dodávateľa: Švábovce 321

IČO dodávateľa: 50344170

Predmet objednávky: Oprava stien po poistnej udalosti v ObZS

Cena objednávky: 1230.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.11.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty