Obec Švábovce

Objednávka

Strava pre tím pri testovaní Zachráňme spolu životy v počte 6 osôb

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Jozef Jankura

Adresa dodávateľa: Švábovce 132

IČO dodávateľa: 35113961

Predmet objednávky: Strava pre tím pri testovaní Zachráňme spolu životy v počte 6 osôb

Cena objednávky: 48.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.02.2021

Datum zverejnenia: 11.02.2021

Dokumenty