Obec Švábovce

Objednávka

Deratizácia priestorov OK a OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/7

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Mária Vitková DDD Servis Hrivi

Adresa dodávateľa: Rázusova 3286/3, Poprad

IČO dodávateľa: 52262944

Predmet objednávky: Deratizácia priestorov OK a OcÚ

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.01.2021

Datum zverejnenia: 11.02.2021

Dokumenty