Obec Švábovce

Objednávka

Kancelársky papier a toner

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: KP plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: Kancelársky papier a toner

Cena objednávky: 53.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.01.2021

Datum zverejnenia: 11.02.2021

Dokumenty