Obec Švábovce

Objednávka

Zneškodnenie nebezpečného odpadu z celoplošného testovania

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: Zneškodnenie nebezpečného odpadu z celoplošného testovania

Cena objednávky: 30.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.01.2021

Datum zverejnenia: 11.02.2021

Dokumenty