Obec Švábovce

Objednávka

Tlač Švábovčana 350ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 2020/94

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradskej brigády 749/13, Poprad

IČO dodávateľa: 44021763

Predmet objednávky: Tlač Švábovčana 350ks

Cena objednávky: 206.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2020

Datum zverejnenia: 11.02.2021

Dokumenty