Obec Švábovce

Objednávka

Mini zostava 6 zariadení, doprava

Identifikácia

Číslo objednávky: 2020/39

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Miroslav Jedinák

Adresa dodávateľa: Janka Kráľa 9, Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30614708

Predmet objednávky: Mini zostava 6 zariadení, doprava

Cena objednávky: 3340.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.05.2020

Datum zverejnenia: 11.02.2021

Dokumenty