Obec Švábovce

Objednávka

Zneškodnenie divokej skládky v časti Baňa v objeme cca 1x20 m3

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/85

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Marius Pedersen a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Zneškodnenie divokej skládky v časti Baňa v objeme cca 1x20 m3

Cena objednávky: 1445.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.09.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty