Obec Švábovce

Objednávka

Prevádzkový poriadok pre "Rozšírenie vodovodu - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade"

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/94

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Ing. Jaroslav Cehula - Ekos

Adresa dodávateľa: Karpatská 3314/7, Poprad

IČO dodávateľa: 32881851

Predmet objednávky: Prevádzkový poriadok pre "Rozšírenie vodovodu - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade"

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.10.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty