Obec Švábovce

Objednávka

Krovinorez 535 RX

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/93

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Kovospol PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 4, Kežmarok

IČO dodávateľa: 47874775

Predmet objednávky: Krovinorez 535 RX

Cena objednávky: 575.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.09.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty