Obec Švábovce

Objednávka

Štrkodrvina 0/63

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/86

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Tatra Stone, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ždiar 482

IČO dodávateľa: 46533401

Predmet objednávky: Štrkodrvina 0/63

Cena objednávky: 165.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.09.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty