Obec Švábovce

Objednávka

Odborná prehliadka el. zariadení v OK

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/84

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Herz - JH s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomašíkova 2502/26, Poprad

IČO dodávateľa: 50314629

Predmet objednávky: Odborná prehliadka el. zariadení v OK

Cena objednávky: 445.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.09.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty