Obec Švábovce

Objednávka

Tovar podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/75

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet objednávky: Tovar podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 3225.86 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.08.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty