Obec Švábovce

Objednávka

Montážna plošina

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/64

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: CXDX Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Švábovce 161

IČO dodávateľa: 44260903

Predmet objednávky: Montážna plošina

Cena objednávky: 72.18 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.07.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty