Obec Švábovce

Objednávka

Kancelársky papier, obálky s doručenkou, euroobaly, osved. kniha, perá, náplne, evidenciu prev. autom

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/50

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: KP plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: Kancelársky papier, obálky s doručenkou, euroobaly, osved. kniha, perá, náplne, evidenciu prev. autom

Cena objednávky: 80.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty