Obec Švábovce

Objednávka

Porealizačné zameranie stavby " Prístavba sociálnych zariadení Hasičskej zbrojnice "

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/29

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Martina Jarošová

Adresa dodávateľa: Palárikova 2566/21, Poprad

IČO dodávateľa: 50124781

Predmet objednávky: Porealizačné zameranie stavby " Prístavba sociálnych zariadení Hasičskej zbrojnice "

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.04.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty