Obec Švábovce

Objednávka

Olej, silikón, lanová svorka, skrutky, lepidlo, rezné kotúče

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/27

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Kovospol PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 4, Kežmarok

IČO dodávateľa: 47874775

Predmet objednávky: Olej, silikón, lanová svorka, skrutky, lepidlo, rezné kotúče

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.04.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty