Obec Švábovce

Objednávka

Spracovanie zmeny a dodatku Územného plánu obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Ing. arch. Mária Kollárová

Adresa dodávateľa: Traktorová 580, Poprad

IČO dodávateľa: 33072582

Predmet objednávky: Spracovanie zmeny a dodatku Územného plánu obce

Cena objednávky: 1500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.03.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty