Obec Švábovce

Objednávka

Geologický posudok na zemné práce na stavbe " Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade "

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: RNDr. Dušan Boroš - INEKOGEO

Adresa dodávateľa: Partizánska 3264/12, Poprad

IČO dodávateľa: 30417708

Predmet objednávky: Geologický posudok na zemné práce na stavbe " Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade "

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.03.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty