Obec Švábovce

Objednávka

Vypracovanie projektovej dokumentácie " Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade "

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/3

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Imrich

Adresa dodávateľa: Kišovce 360, Hôrka

IČO dodávateľa: 34892966

Predmet objednávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie " Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade "

Cena objednávky: 1020.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.01.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty