Obec Švábovce

Objednávka

Spracovanie POH na roky 2016-2020

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: Spracovanie POH na roky 2016-2020

Cena objednávky: 324.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.01.2019

Datum zverejnenia: 25.03.2019

Dokumenty