Obec Švábovce

Objednávka

Uvádzanie, spev - GruľaFest dňa 7.10.2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/97

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Theatro A-HA

Adresa dodávateľa: Moyzesova 5/61, Lipany

IČO dodávateľa: 42032890

Predmet objednávky: Uvádzanie, spev - GruľaFest dňa 7.10.2018

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.10.2018

Datum zverejnenia: 17.01.2019

Dokumenty