Obec Švábovce

Objednávka

Vypracovanie lekárskeho posudku - J. Mlynár

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/94

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: MUDr. Timkovič Jozef, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kap. Nálepku 869/101, Svit

IČO dodávateľa: 47082496

Predmet objednávky: Vypracovanie lekárskeho posudku - J. Mlynár

Cena objednávky: 20.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.08.2018

Datum zverejnenia: 17.01.2019

Dokumenty