Obec Švábovce

Objednávka

Kancelársky papier, spony, USB kľúč 16G, obálky s doručenkou, USB kľúč 32G

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/91

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: KP plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: Kancelársky papier, spony, USB kľúč 16G, obálky s doručenkou, USB kľúč 32G

Cena objednávky: 90.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.08.2018

Datum zverejnenia: 17.01.2019

Dokumenty