Obec Švábovce

Objednávka

Tlač časopisu Švabovčan

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/83

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Popradská tlačiareň, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradskej brigády 749/13, Poprad

IČO dodávateľa: 44021763

Predmet objednávky: Tlač časopisu Švabovčan

Cena objednávky: 230.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.07.2018

Datum zverejnenia: 03.08.2018

Dokumenty