Obec Švábovce

Objednávka

Servis klimatizácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/65

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Design Technology s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 3707, Poprad

IČO dodávateľa: 46019359

Predmet objednávky: Servis klimatizácie

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.06.2018

Datum zverejnenia: 03.08.2018

Dokumenty