Obec Švábovce

Objednávka

Stôl, poličky, prahy do zasadačky na OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/59

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Lukáš Hosa Stolárstvo

Adresa dodávateľa: Hôrka 236

IČO dodávateľa: 37747592

Predmet objednávky: Stôl, poličky, prahy do zasadačky na OcÚ

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.05.2018

Datum zverejnenia: 03.08.2018

Dokumenty