Obec Švábovce

Faktúra

Vodné ObZS

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011/86

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné ObZS

Fakturovaná suma: 70.74 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.04.2011

Datum zverejnenia: 25.05.2011

Dokumenty Pdf Fa 862011.pdf ( veľkosť: 85,1 KB, aktualizované: Streda 25. Máj 2011 11:05 )