Obec Švábovce

Faktúra

Zemný plyn 2/2021 - ObZS, OcÚ, HZ

Identifikácia

Číslo faktúry: 2021/16

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Zemný plyn 2/2021 - ObZS, OcÚ, HZ

Fakturovaná suma: 999.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2021

Dátum doručenia: 02.02.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021

Dokumenty