Obec Švábovce

Faktúra

Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce

Identifikácia

Číslo faktúry: 2021/13

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: DREVONA INTERIORS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Výhonská 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 47188049

Predmet faktúry: Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce

Fakturovaná suma: 74788.91 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.01.2021

Dátum doručenia: 01.02.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021

Dokumenty