Obec Švábovce

Faktúra

Zemný plyn 10/2019 ObZS, OcÚ, HZ

Identifikácia

Číslo faktúry: 2019/252

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Zemný plyn 10/2019 ObZS, OcÚ, HZ

Fakturovaná suma: 1287.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.10.2019

Dátum doručenia: 03.10.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019

Dokumenty